Krok w stronę nowoczesnej komunikacji

Updated: 19.11.2019 / Section: / pdf
Laboratorium na Politechnice Śląskiej Fot. materiały Politechniki Śląskiej

Na Politechnice Śląskiej otwarto Laboratorium Nowoczesnych Technologii, w którym studenci będą doskonalili umiejętności z zakresu sterowania ruchem kolejowym. Zostało ufundowane przez firmę Bombardier Transportation Polska, światowego lidera technologii dla transportu szynowego i jednocześnie największego międzynarodowego inwestora w branży kolejowej w Polsce.

Laboratorium mieści się na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej przy ul. Akademickiej 16. Studenci będą w nim zdobywać teoretyczne i praktyczne umiejętności przygotowujące do przyszłej pracy zawodowej, m.in. z zakresu sterowania ruchem kolejowym.

W uroczystym otwarciu laboratorium 19 listopada wzięli udział m.in.: p.o. prezydenta Gliwic Janusz Moszyński, JM Rektor Politechniki Śląskiej prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk;  Sławomir Nalewajka, Prezes Zarządu Bombardier Transportation (ZWUS) Polska; Grzegorz Kwitek, członek Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, Joanna Polańska, dziekan Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej oraz prof. dr hab. inż. Andrzej Kwiecień, Przewodniczący Rady Dyscypliny Informatyka Techniczna i Telekomunikacja na Politechnice Śląskiej.

To budujący przykład współpracy światowego lidera technologii dla transportu szynowego z jedną z najlepszych polskich uczelni technicznych. To równocześnie krok w pożądanym kierunku. Cyberbezpieczeństwo, ekologiczne rozwiązania komunikacyjne oszczędzające zużycie terenów, już same w sobie będące atrakcją, są dla administracji publicznej bardzo ciekawym rozwiązaniem – mówił Janusz Moszyński, p.o. prezydenta Gliwic.

Dzięki współpracy Politechniki Śląskiej z firmą Bombardier studenci będą też odbywać praktyki i staże w tym przedsiębiorstwie, które z kolei spośród studentów będzie rekrutować przyszłych pracowników. Obecnie w zakładach Bombardier Transportation w Katowicach, Łodzi, Warszawie i Wrocławiu pracuje ponad 2 500 osób.

Laboratorium Nowych Technologii to kontynuacja wieloletniej współpracy Politechniki Śląskiej z firmą Bombardier. Takie inicjatywy otwierają nowe możliwości realizacji wspólnych projektów badawczych, w tym również wynikających z priorytetowych obszarów badawczych Politechniki Śląskiej, które zostały zdefiniowane w projekcie „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”. Jednym z obszarów badawczych są miasta przyszłości i nowoczesny transport i w tym obszarze otwiera się pole do współpracy – mówi Arkadiusz Mężyk, rektor Politechniki Śląskiej. (mf)

otwarcie laboratorium
Otwarcie Laboratorium Nowych Technologii na Politechnice Śląskiej. Fot. UM Gliwice

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking