Wizyta w Gliwickim Centrum Organizacji Pozarządowych

Updated: 12.11.2019 / Section: / pdf
spotkanie w GCOP fot. D. Nita-Garbiec

P.o. prezydenta miasta Janusz Moszyński spotkał się 12 listopada z pracownikami Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych w zmodernizowanej filii GCOP przy ul. Jagiellońskiej.

Przypomniał, że Centrum powstało w czasach, gdy pracował w Urzędzie Miejskim i w początkowej fazie miało ono świadczyć podstawowe wsparcie dla organizacji pozarządowych. Zaznaczył, że zależy mu na wzmacnianiu roli GCOP i kontynuowaniu jego misji. Podkreślił, że docenia rolę tej jednostki w rozwijaniu potencjału trzeciego sektora i działań społecznych. Stwierdził, że jest przeciwny centralizacji Centrum. Zapewnił, że czeka na wszelkie propozycje i inicjatywy, a każdy dobry pomysł zostanie zrealizowany.

(GCOP/RzP)

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking