Porozmawiaj z ankieterem

Updated: 16.07.2019 / Section: / pdf
ankieter Fot. Pixabay

Do 20 lipca 2019 roku na terenie całego kraju pracownicy GUS prowadzą badanie reprezentacyjne dotyczące uczestnictwa mieszkańców Polski w podróżach. Wywiad ankietowy zostanie przeprowadzony przez ankietera statystycznego, posiadającego legitymację wydaną przez właściwy urząd statystyczny.

Celem tego badania jest zebranie danych o krajowych i zagranicznych wyjazdach członków gospodarstw domowych w II kwartale 2019 roku. Badanie dostarczy kompleksowej wiedzy m.in o skali uczestnictwa mieszkańców Polski w podróżach, rodzajach wykorzystywanych usług turystycznych, poziomie wydatków związanych z podróżami.

Zebrane informacje zostaną wykorzystane na potrzeby statystyki w dziedzinie turystyki, rachunków narodowych, bilansu płatniczego oraz statystyki obszarów transgranicznych. Wszystkie odpowiedzi będą traktowane jako anonimowe i całkowicie poufne, a uzyskane informacje zostaną wykorzystane wyłącznie do sporządzania zestawień zbiorczych i analiz statystycznych.

Każdy ankieter GUS-u będzie posiadał legitymację służbową oraz upoważnienie do przeprowadzenia badań. W razie wątpliwości, tożsamość ankietera będzie można zweryfikować dzwoniąc do Urzędu Statystycznego we Wrocławiu lub jego Oddziałów pod numer tel. 71 3716 333, 71 3716 389. Poza godzinami pracy Urzędu można dzwonić na numer tel. 71 3716 300.

Wykaz osób do kontaktu dostępny jest  na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego: http://form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/2019/kontakt.htm, a podstawowe informacje na temat badań ankietowych dostępne są pod adresem:  http://form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/2019/index.htm

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking