Ważne dla mieszkańców!

Updated: 15.10.2020 / Section: / pdf
zmiana stawek za śmieci fot. Pixabay

Od 1 października w Gliwicach obowiązują nowe stawki za odbiór śmieci (ważna kwestia – nie trzeba składać nowych deklaracji!!!).  W związku z tym od 2 do 26 października pracownicy Urzędu Miejskiego będą doręczać właścicielom nieruchomości zamieszkałych, zobowiązanym do ponoszenia opłaty za odpady komunalne, zawiadomienia o zmianie wysokości tej należności.

Zawiadomienia są dostarczane w dni robocze w godzinach popołudniowych oraz w soboty od godzin porannych – zawsze najpóźniej do godz. 20.00. Przypominamy zwłaszcza starszym mieszkańcom, że pracownicy UM nie są uprawnieni do pobierania żadnych należności! W razie nieobecności adresata będą podejmowane kilkukrotne próby w celu skutecznego doręczenia zawiadomienia. Pamiętajmy, że ze względu na stan epidemii wyłączono możliwość awizowania przesyłek i ich odbioru w Urzędzie Miejskim.

Zawiadomienia zawierają indywidualny numer rachunku bankowego, na który można dokonać wpłaty, na ich odwrocie dodatkowo będzie umieszczona informacja o możliwych formach dokonania zapłaty (kasy Urzędu Miejskiego pozostają zamknięte). Zachęcamy do zapłaty należności za pośrednictwem banków, zwłaszcza bezgotówkowo (płatności gotówkowe w placówkach ING Banku Śląskiego S.A. nie są obciążane dodatkową prowizją) lub poprzez Gliwicką Elektroniczną Platformę Analityczno-Rozrachunkową GEPAR (szczegóły na stronie gepar.gliwice.eu).

W przypadku nieruchomości w budynkach wielolokalowych zawiadomienia będą wysyłane wspólnocie lub spółdzielni mieszkaniowej.

Zmiana wysokości opłat wynika z uchwały nr XVII/337/2020 Rady Miasta Gliwice z 30 lipca 2020 r. o zmianie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty. Termin płatności opłaty w zmienionej wysokości za IV kwartał upływa z dniem 31 grudnia br.

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking