Sprawdź aktualność wpisu!

Added: 30.03.2011 / Section:

fot. W. Baran

1 lipca w całym kraju uruchomiona zostanie elektroniczna CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (CEIDG).

Aby się w niej znaleźć, należy zaktualizować dotychczasowe zaświadczenia i dane rejestrowe. – Przedsiębiorcy, którzy wciąż posiadają zaświadczenia bez numeru PESEL bądź NIP oraz opis słowny wykonywanej przez nich działalności gospodarczej, zobowiązani są zaktualizować swoje dane najpóźniej do końca czerwca br. – zawiadamia Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych Urzędu Miejskiego w Gliwicach. Dane można uprzednio zweryfikować w Elektronicznym Rejestrze Działalności Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Gliwicach, dostępnym na stronie internetowej www.gliwice.eu w dziale „Dla przedsiębiorców” (moduł boczny „Sprawdź i wyszukaj online” → „Elektroniczny Rejestr Działalności Gospodarczej”).
Aktualizacji danych dokonują pracownicy UM obsługujący stanowisko Działalności Gospodarczej (parter gmachu UM, wejście od ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego). Dodatkowe informacje są udzielane pod numerami tel. 32/239-11-84, 32/ 239-11-58.
Niedokonanie aktualizacji wpisu w podanym terminie uniemożliwi przesłanie danych o przedsiębiorcy do CEIDG!
Więcej informacji o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej można znaleźć na stronie www.um.gliwice.pl/bip w dziale Ogłoszenia i komunikaty/Ogłoszenia. (kik)

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych  Benchmarking