Podatki lokalne

Added: 14.03.2011 / Section:

Wydział Podatków i Opłat Urzędu Miejskiego w Gliwicach przypomina, że ostatecznym terminem zapłaty pierwszej raty podatku od nieruchomości i podatku rolnego dla osób fizycznych na 2011 rok jest 15 marca.

– Aby uniknąć kolejek w kasach urzędu, warto zapłacić podatek za pośrednictwem banków – zachęca Alicja Knyps, naczelnik wydziału. Od wpłat gotówkowych dokonywanych na rachunki Urzędu Miejskiego realizowanych we wszystkich placówkach ING Banku Śląskiego S.A. nie są pobierane dodatkowe prowizje. (al)

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking