Medal dla dyrektora

Added: 10.03.2011 / Section:

Marek Kuźniewicz, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gliwicach, został uhonorowany przez Prezydenta RP Złotym Medalem za Długoletnią Służbę.

Odznaczenie wręczył mu wicewojewoda śląski Piotr Spyra podczas uroczystości, która odbyła się 3 marca w Sali Marmurowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. Medal został przyznany „za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa”.
Marek Kuźniewicz szefuje gliwickiemu urzędowi pracy od 1990 r. „Posiadając długoletnie doświadczenie, przejawiając duże zaangażowanie w wykonywaniu swoich obowiązków, kreatywność i niekonwencjonalne metody działania udowodnił, że lista zrealizowanych przedsięwzięć jest dowodem na to, że można osiągnąć zamierzone cele wspierające lokalny i regionalny rozwój społeczno-gospodarczy” – czytamy w uzasadnieniu wniosku o przyznanie odznaczenia.
Warto wiedzieć, że PUP oprócz codziennej pomocy bezrobotnym w poszukiwaniu zatrudnienia zorganizował m.in. Międzynarodową Konferencji „(Nie)Pełnosprawni – Edukacja – Praca – Perspektywy” oraz Dni Otwarte Poradnictwa Zawodowego. Urząd pracy współpracuje również m.in. z Gliwicką Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości, organizując i finansując studia podyplomowe dla osób objętych zwolnieniami grupowymi, z samorządami gmin – realizując program szkoleń budowlanych (bezrobotni nabywają doświadczenia zawodowego, remontując szkoły, domy kultury, lokale socjalne itp.) czy Cechem Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości – w ramach kształcenia czeladników w zanikających zawodach. Aktywnie uczestniczy również w pozyskiwaniu istniejących i nowych inwestorów tworzących miejsca pracy w regionie. (bom)
Informacje: Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach, tel. 32/231-18-41

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking