Przekaż 1%

Added: 09.03.2011 / Section:

Jak co roku Gliwickie Centrum Orga¬nizacji Pozarządowych organizuje kampanię zachęcającą mieszkańców miasta do przekazywania 1% podatku na rzecz gliwickich organizacji pożytku publicznego (OPP).

Jakie są cele tej akcji? – Po pierwsze, wsparcie gliwickich OPP w zakresie pozyskiwania środków z 1% podatku, po drugie – zwiększenie wiedzy podatników o możliwości i mechanizmie przekazania 1% podatku, po trzecie – utrwalanie pozytywnego wizerunku gliwickich OPP wśród mieszkańców Gliwic – tłumaczą organizatorzy.
Jakie wsparcie przygotowano dla gliwickich OPP? GCOP zachęca organizacje do wzięcia udziału w następujących przedsięwzięciach:

  • przygotowaniu bezpłatnych wideoklipów promujących poszczególne OPP (przy współudziale ITV Gliwice – lokalnej telewizji informacyjnej). W celu omówienia szczegółów i wyznaczenia terminów nagrań należy kontaktować się z Jarosławem Sołtyskiem, redaktorem naczelnym ITV (tel. 601-537-173);
  • konsultacjach pt. „Jak zaprezentować swoją organizację przed kamerą?”; konsultacjach z zakresu marketingu. Uczestnicy zyskają możliwość opracowania nowych lub ulepszenia już istniejących materiałów promocyjnych (logotypu, strony internetowej, konta w serwisie społecznościowym, plakatu, ulotki, zaproszenia, papieru firmowego), a także udostępnienia serwera na stronę internetową;
  • konsultacjach z zakresu prawa. W ich trakcie przedstawiane będą informacje na temat zmian, które niesie dla OPP znowelizowana Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Uczestnicy mogą liczyć na pomoc w dostosowaniu statutów lub innych aktów wewnętrznych do wymogów znowelizowanej Ustawy;
  • konsultacjach z zakresu księgowości. Pomogą one w prowadzeniu bieżącej dokumentacji księgowej i wewnętrznych ewidencji, rozliczaniu projektów, sporządzaniu corocznych sprawozdań.

Wszystkie konsultacje są bezpłatne. Aby z nich skorzystać, należy skontaktować się z filią GCOP – Inkubatorem Społecznej Przedsiębiorczości (tel. 32/238-81-67). Jest to niezbędne dla omówienia szczegółów i wyznaczenia terminu spotkania.

Jesteś przedstawicielem OPP? Interesuje Cię publikacja (wywiad) na stronie internetowej www.gcop.gliwice.pl? Skontaktuj się z przedstawicielkami Centrum: Moniką Wojdowską (tel. 32/238-81-67) lub Anitą Szczeciną (tel. 32/238-24-55).

Ponadto każdy z mieszkańców może wziąć udział w dodatkowych akcjach towarzyszących kampanii „1%”. Pierwsza z nich to przemarsz ulicami miasta z udziałem gliwickich organizacji pożytku publicznego. Start – 21 marca, godz. 15.00. Zebrani wyruszą z okolic Rynku, przejdą ulicą Zwycięstwa aż do dworca PKP i wrócą na Rynek. Na płycie Rynku poszczególne OPP zostaną zaprezentowane gliwiczanom. Kolejna akcja to „1% Fotomieszkańca” (I połowa kwietnia) – współorganizowana z Nowinami Gliwickimi i polegająca na zachęcaniu mieszkańców do sfotografowania się na tle napisu „Zostaw 1% swojego podatku w Gliwicach”. (kik-gcop)

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking