Zapisy od kwietnia

Added: 01.03.2011 / Section:

Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego w Gliwicach informuje, że zapisy dzieci do przedszkoli miejskich oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych (w tym tzw. „zerówek”) będą prowadzone drogą elektroniczną.

Rozpoczną się 1 kwietnia i potrwają do 29 kwietnia br. Dla prawie wszystkich sześciolatków i chętnych pięciolatków przygotowano miejsca w oddziałach „zerowych” w szkołach podstawowych. Szczegółowe informacje na ten temat zostaną opublikowane pod koniec marca na stronie internetowej Urzędu Miejskiego (www.gliwice.eu) oraz w tygodniku „Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice”. O zasadach rekrutacji informować będą także dyrektorzy przedszkoli i szkół podstawowych (jako przeprowadzający nabór i odpowiedzialni za jego przebieg). (al)
 

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych  Benchmarking