Podatki lokalne

Added: 01.03.2011 / Section:

fot. A. Witwicki

► Wydział Podatków i Opłat Urzędu Miejskiego informuje, że trwa doręczanie mieszkańcom decyzji ustalających wysokość podatku od nieruchomości na 2011 rok.


Decyzje otrzymują wszystkie osoby fizyczne będące podatnikami. Gdy nieruchomość objęta jest współwłasnością, każdy ze współwłaścicieli dostaje swój egzemplarz decyzji. Wskazany w niej podatek jest ustalony łącznie dla wszystkich współwłaścicieli, a nie odrębnie dla każdego z nich. Oznacza to, że widniejąca na druku kwota jest dla nich wspólna (dotyczy to m.in. współmałżonków) i tylko raz należy ją zapłacić. Decyzje podatkowe są doręczane przez pracowników Urzędu Miejskiego – najczęściej w godzinach popołudniowych oraz w soboty. Pracownicy magistratu nie są uprawnieni do pobierania należności podatkowych – przypomina Alicja Knyps, naczelnik Wydziału Podatków i Opłat UM.
Decyzje zawierają indywidualny numer rachunku bankowego, na który można dokonywać wpłat. Ostatecznym terminem uiszczenia pierwszej raty podatku od nieruchomości dla osób fizycznych będzie 15 marca. Aby uniknąć kolejek w kasach urzędu, warto zapłacić podatek za pośrednictwem banków. Od wpłat gotówkowych dokonywanych na rachunki Urzędu Miejskiego realizowane we wszystkich placówkach ING Banku Śląskiego S.A nie są pobierane dodatkowe prowizje.
► W taki sam sposób jak w przypadku podatku od nieruchomości i w tym samym czasie doręczane są decyzje o wysokości podatku rolnego. Takie same pozostają też terminy i zasady płatności. (al)
Informacje: Wydział Podatków i Opłat UM, tel. 32/238-54-19

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych  Benchmarking