Podatki lokalne

Added: 01.02.2011 / Section:

Wydział Podatków i Opłat Urzędu Miejskiego w Gliwicach przypomina osobom płacącym podatek od środków transportu, że termin składania deklaracji z tego tytułu na 2011 rok oraz uiszczania wpłat pierwszej raty podatku mija 15 lutego.

Informacje o obowiązujących stawkach podatkowych są dostępne na stronie internetowej www.gliwice.eu w dziale „Dla mieszkańców – Sprawy urzędowe BIP” (Podatki i Opłaty/Podatki). W tym samym miejscu można także znaleźć Formularze do pobrania (Wydział Podatków i Opłat/ Druki na 2011 r.) lub odebrać je w Wydziale Podatków i Opłat (IV piętro, pokój nr 454). (al)
Informacje: Wydział Podatków i Opłat UM, tel. 32/238-54-19
 

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking