Ważna aktualizacja

Added: 31.01.2011 / Section:

Jeśli oczekujesz w kolejce osób ubiegających się o wynajęcie mieszkania do remontu z zasobów komunalnych, to pamiętaj o konieczności aktualizacji wniosku. Na dopełnienie formalności masz czas do 28 lutego. Nie zapominaj o tym, bo możesz zostać skreślony z listy.
Aktualizacja wniosków jest prowadzona od 1 do 28 lutego – zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Gliwice (nr XXII/723/2009 z 19 lutego 2009 r.). Weryfikowana jest lista osób oczekujących na mieszkanie do remontu. Wykreślani z niej są ci, którzy nie spełniają już odpowiednich warunków (kupili mieszkanie bądź uzyskali prawo najmu jakiegoś innego lokalu) lub nie potwierdzą chęci dalszego ubiegania się o mieszkanie do remontu. Osoby, które nie złożą wniosku aktualizacyjnego, są skreślane z listy. Przypomnijmy, że wszyscy oczekujący podpisywali oświadczenie o przyjęciu do wiadomości konieczności corocznej aktualizacji danych. Obecnie na liście osób ubiegających się o wynajęcie mieszkania do remontu znajduje się prawie 3 tysiące mieszkańców.
JAK POTWIERDZIĆ CHĘĆ UBIEGANIA SIĘ O MIESZKANIE DO REMONTU?
Aby zaktualizować wniosek, należy wypełnić druk oświadczenia. Jest on dostępny:
• na stronie internetowej Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej www.zgm-gliwice.pl;
• w Biurze Podawczym Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przy Placu Inwalidów Wojennych 12 (na parterze);
• w Dziale Lokali Komunalnych Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przy Placu Inwalidów Wojennych 20.
Wypełnione i podpisane oświadczenie można przekazać osobiście do Biura Podawczego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej (na parterze) lub przesłać pocztą na adres: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, Placu Inwalidów Wojennych 12, 44-100 Gliwice (liczy się data stempla pocztowego). (al)
Informacje: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, tel. 32/239-12-74
 

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking