Bezpieczne gospodarstwo rolne

Added: 31.01.2011 / Section:

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) organizuje kolejną edycję ogólnopolskiego konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” dla podmiotów prowadzących indywidualną działalność rolniczą.

Honorowy patronat nad akcją objął prezydent RP. Współorganizatorami konkursu są Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowa Inspekcja Pracy oraz Agencja Nieruchomości Rolnych, która prowadzi eliminacje dla odrębnej kategorii zakładów rolnych. Zdobywca I miejsca w kraju i tytułu najbezpieczniejszego gospodarstwa rolnego wśród producentów prowadzących indywidualną produkcję rolniczą otrzyma główną nagrodę rzeczową ufundowaną przez prezesa KRUS. W minionym roku był to ciągnik rolniczy firmy FARMER.
– Osoby zainteresowane udziałem w konkursie powinny zapoznać się z regulaminem i formularzem zgłoszenia. Są one dostępne w oddziale KRUS przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 11 (czynny od poniedziałku do czwartku w godz. 7.00 – 15.00, w piątki w godz. 7.00 – 15.30). Można je również pobrać ze strony internetowej www.krus.gov.pl (zakładka boczna ZADANIA KRUS → Prewencja → Działalność prewencyjna → Działalność pozaszkoleniowa → IX Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Wiejskie). Zgłoszenia będą przyjmowane do 15 marca – informuje Krystyna Kręgiel, dyrektor placówki terenowej KRUS w Gliwicach.
Regulaminowe punkty można zdobyć m.in. za: ład i porządek w obrębie podwórza, zabudowań i stanowisk pracy, stan budynków inwentarskich i gospodarczych, w tym: stan schodów i używanych drabin oraz instalacji i urządzeń elektrycznych, wyposażenie maszyn i urządzeń używanych w gospodarstwie w osłony ruchomych części, podpory i inne zabezpieczenia, stan techniczny pilarek tarczowych i łańcuchowych, warunki obsługi i bytowania zwierząt gospodarskich, stosowanie, stan i jakość środków ochrony osobistej i odzieży roboczej, przechowywanie i jakość nawozów chemicznych, wyposażenie w sprzęt przeciwpożarowy, ogólną estetykę gospodarstwa, praktyczną znajomość zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
W minionym roku w konkursie z nagrodami przewidzianymi na każdym etapie eliminacji (regionalnych, wojewódzkich i centralnych) o tytułowe miano rywalizowało 1001 indywidualnych gospodarstw rolnych. Łącznie w ośmiu edycjach uczestniczyło 11 197 podmiotów w kategorii producentów indywidualnych i 812 w kategorii zakładów rolnych. (kik)
Informacje: KRUS, Placówka Terenowa w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 11, tel. 32/230-83-41
 

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking