Szpitalne remonty

Added: 27.01.2011 / Section:

fot. A. Witwicki

Przed miesiącem zakończył się kolejny remont w szpitalu przy ul. Radiowej 2.

Kontynuowano prace związane z dostosowaniem obiektu do wymogów ochrony przeciwpożarowej. Ta inwestycja zwieńczyła trwającą od 2009 r. i zakrojoną na szeroką skalę modernizację placówki Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej VITO-MED.
Ostatnie zadanie objęło remont klatek schodowych, które odnowiono i zabezpieczono zgodnie z nakazem Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach. Wymieniono schody, zamontowano specjalne samozamykające się drzwi odporne na ogień, wstawiono nowe okna oddymiające, wygładzono i pomalowano ściany. Prace trwały trzy miesiące i kosztowały prawie 466 tys. zł, z czego 212 tys. zł wyasygnowano z miejskiej kasy. Pozostała część (254 tys. zł) pochodziła ze środków Ministerstwa Zdrowia (z programu „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia”).
Przypomnijmy, że wcześniej dwa segmenty obiektu przy ul. Radiowej przeszły gruntowny remont. Przeprowadzono niezbędne prace wyburzeniowe i konstrukcyjne, wymieniono instalacje, zamontowano nowoczesną windę dla pacjentów. Kupiono także nowe wyposażenie sal dla chorych. Dzięki temu w szpitalu otwarto (w marcu minionego roku) Oddział Udarowy, pracownię tomografii komputerowej, nowe gabinety lekarskie, salę rehabilitacji oraz gabinet badań kardiologicznych. Przedsięwzięcie kosztowało łącznie ponad 3,3 mln zł. Część tej sumy (ok. 1,3 mln zł) pochodziła z budżetu miasta. Pozostałą kwotę wyasygnowała spółka VITO-MED.
Remonty nie ominęły także Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego przy ul. Kozielskiej – drugiej placówki medycznej prowadzonej przez VITO-MED. – W 2010 r. odnowiono cztery sale chorych. Wymieniono podłogi, stolarkę drzwiową, odświeżono ściany. Przedsięwzięcie kosztowało prawie 80 tys. zł. W tym roku będziemy remontować kolejne pomieszczenia ZOL-u. Oprócz tego – z większych przedsięwzięć – planujemy wykonać zadaszenie wjazdu do izby przyjęć i remont sanitariatów dla pacjentów Oddziału Neurologii w szpitalu przy ul. Radiowej – informuje Przemysław Gliklich, prezes NZOZ VITO-MED Sp. z o.o. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w najnowszym wydaniu „Miejskiego Serwisu Informacyjnego – Gliwice” (nr 4/2010 z 27 stycznia), dostępnym w wersji elektronicznej na stronie internetowej www.gliwice.eu. (bom)
Informacje: Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej VITO-MED., tel. 32/302-98-10

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking