Portret demograficzny

Added: 26.01.2011 / Section:

fot. A. Witwicki

Ile osób mieszka w Gliwicach? Która dzielnica liczy najwięcej mieszkańców, a która najmniej?

Jak dużo dzieci urodziło się w minionym roku i jakie imiona najczęściej nadawali im rodzice? Czy więcej par wstąpiło w związek małżeński, czy zdecydowało się na rozwód? Ile osób zameldowało się, a ile wymeldowało? Na te pytania odpowiada DEMOGRAFICZNY RAPORT – GLIWCE A.D. 2010.
Tradycyjnie w styczniu pracownicy Urzędu Stanu Cywilnego i Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Gliwicach podsumowali dane z zakresu ewidencji ludności z minionego roku. Czego można się z nich dowiedzieć? Rok 2011 przywitało 187 569 gliwiczan. Przed rokiem w Gliwicach mieszkało 189 502 mieszkańców (zarówno tych zameldowanych na pobyt stały, jak i czasowy), a przed dwoma laty – 191 232. – Liczba mieszkańców – z różnych względów – zmniejszyła się, ale taka tendencja charakteryzuje obecnie wiele dużych miast w Polsce. W Gliwicach ludności jest z roku na rok coraz mniej, ale są to relatywnie niewielkie spadki – podkreśla Janusz Górecki, naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich UM.
Czasami to „zasługa” migracji ludności. W ubiegłym roku do Gliwic przeprowadziło się 1558 osób – o 26 mniej niż w roku poprzednim. Gliwiczanie chętniej natomiast przenosili się do innych – często podmiejskich – miejscowości. W 2010 r. wyprowadziło się 3082 osób, rok wcześniej – 2654, a przed dwoma laty – 3038.
Na spadek liczby mieszkańców wpływa także utrzymująca się od lat różnica między liczbą urodzeń i zgonów w mieście. – Więcej ludzi umiera, niż się rodzi, ale proporcje te w Gliwicach stopniowo się zmniejszają – informuje szef Wydziału Spraw Obywatelskich. Liczba zgonów od wielu lat jest w Gliwicach podobna i wynosi około 2000 rocznie (w 2010 r. zmarło 2161 mieszkańców). Natomiast w dziale urodzeń – porównując dane z kilku ostatnich lat – można zauważyć pozytywną tendencję. Już ósmy rok z rzędu wzrasta liczba najmłodszych mieszkańców naszego miasta. W 2010 r. odnotowano 2008 noworodków.
Jakie imiona najchętniej nadawali im rodzice? Od kilku lat numerem jeden na liście najpopularniejszych imion są Julia i Jakub. Pod tym względem gliwiczanie podążają za ogólnokrajową modą. Oprócz tego wśród dziewczynek z rocznika 2010 dominują: Maje, Oliwie, Zuzanny i Leny. W pierwszej piątce imion męskich znalazł się w naszym mieście – poza Jakubem – Mateusz, Szymon, Filip i Kacper.
Czy gliwiczanie chętnie stają na ślubnym kobiercu? Jak donosi USC, do końca grudnia ubiegłego roku w Gliwicach obrączkami wymieniło się 1137 par. W analogicznym okresie roku poprzedniego było ich nieco więcej, bo 1298, a w 2008 r. zawarto 1366 małżeństw. W minionym roku 18 gliwiczan wzięło ślub z cudzoziemcami. Niektórzy z nich pochodzili z dość odległych zakątków globu – Algierii, Indii i Pakistanu. Jednocześnie w 2010 r. rozwiodło się 478 par spośród tych, które wcześniej ślubowały w Gliwicach. To niewiele mniej niż w roku poprzednim (wówczas rozpadło się 495 małżeństw). Więcej informacji na ten temat można znaleźć w najnowszym wydaniu „Miejskiego Serwisu Informacyjnego – Gliwice” (nr 4/2010 z 27 stycznia), dostępnym w wersji elektronicznej na stronie internetowej www.gliwice.eu. (bom)
Informacje: Wydział Spraw Obywatelskich UM, tel. 32/238-54-34, Urząd Stanu Cywilnego w Gliwicach, tel. 32/238-54-54

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych  Benchmarking