Aktualności | Dla firm dotkniętych powodzią

Dla firm dotkniętych powodzią

Dla firm dotkniętych powodzią

Published: 20.01.2011 / Section: Miasto  Biznes  Gospodarka 

Górnośląska Agencja Przekształceń Przedsiębiorstw (GAPP) informuje, że trwa rządowy program pomocy dla przedsiębiorców poszkodowanych w ubiegłorocznej powodzi.


Program wszedł w życie na podstawie ustawy z 12 sierpnia 2010 r. o wspieraniu przedsiębiorców dotkniętych skutkami powodzi z 2010 r. Przewiduje ona możliwość udzielenia do 50 tys. zł nieoprocentowanej, umarzalnej w 75% pożyczki dla mikro- i małych firm, które poniosły straty spowodowane wiosennym żywiołem. Pomoc jest przyznawana na odbudowę majątku trwałego lub obrotowego. Termin przyjmowania wniosków minie 14 lutego br. Więcej informacji na ten temat udziela Katarzyna Mol, starszy specjalista w Dziale Instrumentów Finansowych i Nadzoru Właścicielskiego GAPP w Katowicach (ul. Astrów 10, 40-045 Katowice, tel. 32/730-48-64, tel. kom. 660-714-195, faks: 32/251-58-31). Informacje o programie znajdują się ponadto na stronie http://www.gapp.pl/index.php?option=com_content. (kik)