Rozmowy o Niemczech

Added: 17.01.2011 / Section:

Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej zaprasza na spotkanie z cyklu „Rozmowy o Niemczech”.

Gościem DWPN będzie dr Lothar de Maiziere – pierwszy i ostatni demokratycznie wybrany premier Niemieckiej Republiki Demokratycznej, przewodniczący Naczelnego Zrzeszenia ds. Rozbudowy Infrastruktury w Nowych Krajach Związkowych INFRANEU. Spotkanie odbędzie się 26 stycznia w Centrum Edukacji i Biznesu „Nowe Gliwice” przy ul. Bojkowskiej 37 (aula, budynek nr 3 – dawna Cechownia). Początek – godz. 18.00.
W listopadzie ubiegłego roku przypadała 20. rocznica ponownego zjednoczenia Niemiec. Z tej okazji organizujemy spotkania pod tytułem „Rozmowy o Niemczech”. Zapraszamy osobistości polskiego i niemieckiego życia politycznego i społecznego, które odegrały znaczącą rolę lub były świadkami wydarzeń prowadzących do ponownego zjednoczenia Niemiec. Rozmawiamy o wydarzeniach końca lat 80-tych, o wyzwaniach politycznych, społecznych i gospodarczych, które stały wówczas przed „nowymi” i „starymi” landami, o celach, jakie sobie wyznaczono i ich realizacji, o stosunkach polsko-niemieckich. Spotkania są też próbą podsumowania 20 lat przemian w Niemczech – wyjaśnia Anna Antoniak-Tannenberg, koordynatorka biura DWPN w Gliwicach.
Najbliższe spotkanie poprowadzi Andrzej Godlewski, dziennikarz i komentator „Polska The Times”. Wstęp wolny. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, zainteresowani powinni zgłosić chęć uczestnictwa do 21 stycznia – mailowo (e-mail: anna.antoniak@haus.pl), faksem (32/461-20-71) bądź telefonicznie (32/461-20-70). Spotkanie będzie tłumaczone symultanicznie w językach polskim i niemieckim. Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy można znaleźć na stronie internetowej www.haus.pl. (bom)

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych  Benchmarking