Aktualności | JESSICA - zdobądź pożyczkę

JESSICA - zdobądź pożyczkę

JESSICA - zdobądź pożyczkę

Published: 17.01.2011 / Section: Miasto  Gospodarka 

JESSICA to inicjatywa finansowa opracowana przez Komisję Europejską i Europejski Bank Inwestycyjny we współpracy z Bankiem Rozwoju Rady Europy.

O wielomilionową pożyczkę z JESSICA mogą się ubiegać konkretne projekty z dziedziny rewitalizacji, zgłaszane m.in. przez przedsiębiorców i podmioty funkcjonujące w oparciu o umowy partnerstwa publiczno-prywatnego. Projekty te, scharakteryzowane na stronie www.gliwice.eu (zakładka „dla przedsiębiorców”, hasło: „JESSICA”), muszą posiadać trzy atrybuty: cel społeczny, zapewnioną dochodowość oraz ujęcie w Lokalnym Programie Rewitalizacji.
Do 31 stycznia będą zbierane wnioski o wpisanie projektów do Lokalnego Programu Rewitalizacji – informuje Biuro Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Gliwicach. Dokumenty można ściągnąć ze strony www.gliwice.eu (zakładka „dla przedsiębiorców”, hasło: „Rewitalizacja – wniosek”). Dodatkowych informacji udzielają Violetta Koza (tel. 32/238-54-62, koza_v@um.gliwice.pl) oraz Agnieszka Kaleta (tel. 32/238-54-63, kaleta_a@um.gliwice.pl). (kik)