Podatki lokalne

Added: 05.01.2011 / Section:

Wydział Podatków i Opłat Urzędu Miejskiego w Gliwicach przypomina osobom płacącym podatek od środków transportu, że termin składania deklaracji z tego tytułu na 2011 rok oraz uiszczania wpłat pierwszej raty podatku mija 15 lutego.

Informacje o obowiązujących stawkach podatkowych są dostępne na stronie internetowej www.gliwice.eu w dziale Dla mieszkańców – Sprawy urzędowe BIP (Podatki i Opłaty/Podatki). W tym samym miejscu można także znaleźć Formularze do pobrania (Wydział Podatków i Opłat/ Druki na 2011 r.) lub odebrać je w Wydziale Podatków i Opłat (IV piętro, pokój nr 454).
Warto też pamiętać, że osoby prawne płacące podatek od nieruchomości mają zwykle obowiązek do 15 stycznia złożyć w UM deklarację podatkową. Z uwagi, że 15 stycznia przypada tym razem w sobotę, ostatecznym terminem składania deklaracji na 2011 rok jest 17 stycznia. (al)
Informacje: Wydział Podatków i Opłat UM, tel. 32/238-54-19
 

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking