Aktualności | Akcja Zima

Akcja Zima

Published: 04.01.2011 / Section: Miasto 

W Gliwicach trwa akcja „ZIMA”.

  • Jedziesz śliską bądź nieodśnieżoną ulicą? Zgłoś to do dyspozytora Centrum Ratownictwa Gliwice, tel. 32/231-98-76 (numer obsługiwany przez całą dobę). Przekaże on Twoje uwagi firmom odśnieżającym ulice miasta na zlecenie Zarządu Dróg Miejskich.
  • Gdy nadchodzi zima, pojawia się problem z nieodśnieżonymi chodnikami przy posesjach prywatnych. Przypominamy, że usuwanie śniegu z takich miejsc należy do obowiązków właścicieli posesji przylegających do chodnika! Nie jest to powinność zarządcy dróg publicznych.
  • Centrum Ratownictwa Gliwice przypomina o konieczności usuwania śniegu i lodu z dachów, rynien, balkonów i innych elementów budynków – tam, gdzie może to stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa obiektów, a także przebywających w nich lub w ich pobliżu ludzi. Obowiązek taki – zgodnie z przepisami – spoczywa na właścicielach, zarządcach i administratorach budynków. Zlekceważenie go grozi grzywną, karą ograniczenia wolności, a w drastycznych przypadkach – pozbawienia wolności do roku (art. 91a ustawy Prawo budowlane). (kik)