Skanska wzniesie estakadę

Added: 01.12.2010 / Section:

Wiadomo już, kto wybuduje estakadę łączącą nowe rondo na skrzyżowaniu ulic Perseusza i Gwiazdy Polarnej z ul. Portową.

Najkorzystniejszą ofertę w przetargu nieograniczonym, rozpisanym przez Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach, przedstawiła firma Skanska. Estakada powstanie nad torami kolejowymi w pobliżu istniejącej bocznicy PKP. Zapewni zmotoryzowanym mieszkańcom osiedla Kopernika i Łabęd szybki i bezpieczny dojazd do centrum miasta, z pominięciem zatłoczonej ulicy Toszeckiej.
Jak wynika z zapisów dokumentacji przetargowej, budowa estakady powinna ruszyć w I kwartale 2011 roku. Przewidywane zakończenie robót – 31 lipca 2012 roku. Realizacja przedsięwzięcia pochłonie około 24 mln zł brutto. Zostanie ono w całości sfinansowane ze środków budżetu miejskiego. Przypomnijmy, że oddanie estakady do użytku jest niezbędnym warunkiem gruntownej przebudowy starego i wysłużonego wiaduktu wzdłuż Drogi Krajowej 88 (nad ul. Portową). Na czas remontu trzeba go wyłączyć z eksploatacji. Estakada zapewni niezbędną trasę objazdu. Będzie też jednym z elementów nowego układu komunikacyjnego Gliwic.
Projekt estakady, opracowany przez konsorcjum dwóch gliwickich firm: INMOST-PROJEKT oraz A PROPOL, zakłada wzniesienie obiektu o długości 228 metrów i szerokości 13,2 metra. Konstrukcję nośną będzie stanowić 5 przęseł o rozpiętości od 35 do 47 metrów. Drogi dojazdowe do estakady będą poprowadzone na nasypach. Wzdłuż trasy przewidziano chodniki i ścieżkę rowerową.
Według pierwotnych zamierzeń budowa obiektu miała rozpocząć się w ubiegłym roku. Na przeszkodzie stanęły wtedy kwestie formalnoprawne. Zarząd Dróg Miejskich wystąpił więc z wnioskiem odpowiadającym znowelizowanym wymogom prawnym, co umożliwiło realizację inwestycji. (kik)
Informacje: Jadwiga Jagiełło-Stiborska, rzecznik prasowy Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach, tel. 32/270-65-05

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych  Benchmarking