Pieniądze dla aktywnych

Added: 22.11.2010 / Section:

Dodatkowe lekcje języka angielskiego, festyn integracyjno-promocyjny, wycieczki tematyczne, zajęcia na pływalni oraz lodowisku, spotkania w kółku teatralnym – to niektóre atrakcje czekające na uczniów gliwickich szkół.

Na wzbo¬gacenie oferty edukacyjnej gliwicki samorząd pozyskał prawie 4 mln zł z Unii Europejskiej.
– Fundusze pochodzą z Programu Operacyj¬nego Kapitał Ludzki. Skorzystało niego tym ra¬zem kilkanaście gliwickich szkół, które realizują łącznie siedem projektów adresowanych do mniej więcej 1500 uczniów. Sześć projektów jest w całości finansowana przez UE, a do jednego dopłacamy ponad 97 tys. zł z budżetu miasta – informuje Agnieszka Janowska-Chwaliszewska z Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Gliwicach.
Część działań skierowana jest do dzieci z niepełnosprawnością umysłową oraz do tych pochodzących ze środowisk zagrożonych marginalizacją społeczną. Mogą nauczyć się radzenia sobie ze stresem, rozwiązywania konfliktów, wyrażania emocji i rozładowywania złości. Poznają też skuteczne metody przyswajania wiedzy, zapamiętywania i koncentracji.
Specjalną opieką objęte zostały również dzieci wybitnie uzdolnione, dla których przewidziano m.in. festiwale nauki, konkursy i olimpiady. Dodatkowa pomoc nie ominie uczniów dbających już teraz o przyszłość zawodową. Mogą brać udział m.in. w zajęciach dotyczących aktywnego po¬szukiwania pracy, kursach obsługi programów komputerowych oraz praktykach zawodowych.
W realizacje projektów zaangażowały się następujące placówki: Szkoły Podstawowe nr 7, 16, 18, 38, 39, Gimnazja nr 1, 3, 4, 10 i 19, Zespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych nr 7, Zespół Szkół Mechaniczno-Elektronicznych, Gliwicki Ośrodek Metodyczny i Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna. (topa)
Informacje: Wydział Edukacji UM, tel. 32/238-54-51
 

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych  Benchmarking