Aktualności | Dotyk serca

Dotyk serca

Published: 22.11.2010 / Section: Miasto  Życie i styl 

W Gliwicach ruszyła kampania informacyjno-promocyjna „Dotyk serca – rodzina zastępcza”. Organizuje ją Dział Profilaktyki i Pomocy Dziecku i Rodzinie Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach.

– Naszym celem jest upowszechnienie idei rodzicielstwa zastępczego oraz podejmowanie działań, aby jak najwięcej dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych trafiło do rodzin zastępczych. Zależy nam, żeby miały one szansę na nowy dom, szczęśliwe dzieciństwo i dobrą przyszłość – mówią pomysłodawcy akcji.
Rodzina zastępcza to taka rodzina, która tymczasowo lub stale opiekuje się i wychowuje dzieci osierocone, odrzucone lub którym rodzice biologiczni nie są w stanie zapewnić bezpieczeństwa i opieki. Istnieją różne rodzaje rodzinnej opieki zastępczej. Rodziny zastępcze mogą być spokrewnione i niespokrewnione. W tej drugiej grupie znajdują się tzw. zawodowe rodziny wielodzietne, zawodowe rodziny specjalistyczne i rodziny o charakterze pogotowia rodzinnego. Opiekę nad dziećmi sprawują także rodzinne domy dziecka.
Jak zostać rodziną zastępczą? Należy mieć stałe miejsce zamieszkania na terytorium Polski, korzystać w pełni z praw cywilnych i obywatelskich, posiadać stałe źródło utrzymania i dobre warunki mieszkaniowe, cieszyć się dobrym zdrowiem i pozytywną opinią w środowisku oraz ukończyć odpowiednie szkolenie. Rodzinie zastępczej oferuje się pomoc finansową na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka, pomoc specjalistyczną w rozwiązywaniu pojawiających się problemów i szkolenie przygotowujące do przyjęcia dziecka. – Na przełomie stycznia i lutego 2011 r. rozpoczynamy szkolenie dla kandydatów na rodzinę zastępczą niespokrewnioną – informują pracownicy OPS. Zainteresowane osoby powinny zgłosić się do Działu Profilaktyki i Pomocy Dziecku i Rodzinie Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach (ul. Zwycięstwa 13 oficyna, w godzinach od 8.00 do 13.00). Warto także wcześniej skontaktować się z pracownikami placówki drogą telefoniczną pod numerami: 32/335-41-35 lub 510-230-159 lub elektroniczną pisząc na adres e-mail: profilaktyka.ops@op.pl. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej www.rodzinazastepcza.gliwice.pl. (bom)