Aktualności | Gliwickie orły

Gliwickie orły

Published: 18.11.2010 / Section: Miasto  Gospodarka 

Dwie miejskie spółki nagrodzono w ogólnokrajowym konkursie „Orły Polskiego Budownictwa” pod patronatem Ministerstwa Infrastruktury.

Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. uhonorowano pierwszym miejscem w kategorii „zarządzanie nieruchomościami’, a Przedsiębiorstwu Remontów Ulic i Mostów S.A. przypadła druga lokata w kategorii „infrastruktura inżynieryjna, drogowa, energetyczna i kolejowa”.
Celem konkursu, organizowanego przez Mazowieckie Zrzeszenie Handlu Przemysłu i Usług oraz spółkę Europa 2000 Consulting, jest wyróżnienie i promocja przedsiębiorstw budowlanych, które „zarządzane są w nowoczesny sposób, reprezentują ponadprzeciętny i godny naśladowania poziom oraz kierują się zasadami etyki w prowadzeniu biznesu”. Jurorzy konkursu wyróżniają firmy, które tworzą budownictwo nowoczesne, bezpieczne, konkurencyjne oraz wskazują kierunki rozwoju branży budowlanej.
Co warto wiedzieć o gliwickich laureatach? Zarząd Budynków Miejskich I TBS i Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów to dwie spośród dziewięciu spółek komunalnych, w których miasto Gliwice ma swoje udziały (w tych przypadkach wynoszą one 100%). ZBM I TBS zarządza i administruje budynkami mieszkalnymi, lokalami użytkowymi i garażami znajdującymi się w zasobach gminy oraz wspólnot mieszkaniowych. Buduje domy w ramach TBS oraz w systemie deweloperskim. W firmie pracuje ponad 180 osób.
Natomiast PRUiM realizuje rozmaite przedsięwzięcia drogowo-inżynieryjne. W ostatnich latach spółka wykonała wiele ważnych dla miasta zadań inwestycyjnych m.in. budowę węzła drogowego przy kompleksie handlowym ARENA, modernizację ponad 7-kilometrowego odcinka DK 88 w obrębie Gliwic, a także budowę rond w ciągu ulic Jasnej, Kozielskiej i Łużyckiej. Przedsiębiorstwo ma również na swoim koncie sporo zrealizowanych inwestycji drogowych w innych miastach Śląska. Firma zatrudnia ok. 160 osób, w tym fachowców z uprawnieniami do prowadzenia specjalistycznych robot ogólnobudowlanych, drogowych, mostowych i inżynierskich. Więcej informacji o wyróżnionych spółkach można znaleźć na stronach internetowych: www.pruim.gliwice.pl i www.zbm.gliwice.pl. (bom)