Ekologiczna kwatera

Added: 03.11.2010 / Section:

Mieszkańcy Gliwic wytwarzają rocznie ok. 60 tysięcy ton śmieci. Co się dzieje z tak potężną hałdą odpadów? Trafiają na wysypisko miejskie przy ul. Rybnickiej.

Nic więc dziwnego, że otwarto tam kolejną – trzecią już z rzędu – kwaterę składowania odpadów. Na obszarze ok. 3,3 ha znajdzie się w niej miejsce dla 300 tysięcy m3 śmieci.
Konieczność rozbudowy wysypiska narzuciło samo życie. W połowie przyszłego roku dobiegnie bowiem końca eksploatacja aktualnie użytkowanej (drugiej z kolei) kwatery składowania odpadów. Prace przy budowie nowego obiektu rozpoczęły się przed kilkoma miesiącami. Wykonawcą inwestycji było – wyłonione w drodze przetargu – konsorcjum dwóch specjalistycznych firm: „Usługi Transportowo-Budowlane – Bogusław Stanek” ze Spytkowic i „Ekofol II” S.A. z Bytomia. Koszt 7-miesięcznego przedsięwzięcia wyniósł 3,5 mln zł brutto. Spora część tej kwoty pochodzi z preferencyjnej pożyczki przyznanej na ten cel przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
Nowa kwatera będzie mogła być eksploatowana – jak się szacuje – przez okres co najmniej 5 lat. W miarę sukcesywnego wypełniania jej odpadami, zostanie wyposażona w tzw. drenaże odgazowujące i podłączona do istniejącej bioelektrowni. Zapewni to – jak przekonują eksperci – bezpieczne dla środowiska gromadzenie śmieci. Mówił o tym m.in. Edward Mazur, prezes Przedsiębiorstwa Składowania i Utylizacji Odpadów w Gliwicach (miejskiej spółki), który w zeszłym tygodniu uczestniczył w otwarciu nowej komory na wysypisku.
– Zamierzamy rozbudować sortownię odpadów wielkogabarytowych. Istotną rolę w eksploatacji wysypiska będzie z pewnością odgrywać nowoczesna kompostownia. Planujemy też rozbudowę bioelektrowni. Chcemy dostosować gliwickie wysypisko do współczesnych standardów europejskich – podkreślał szef PSUiO.
Więcej na ten temat znajdziesz w najnowszym wydaniu Miejskiego Serwisu Informacyjnego – Gliwice (nr 44/2010 z 4 listopada), dostępnym w wersji elektronicznej na stronie internetowej www.gliwice.eu (zakładka „Dla mieszkańców). (luz)
Informacje: Przedsiębiorstwa Składowania i Utylizacji Odpadów w Gliwicach, tel. 32/332-40-19
 

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych  Benchmarking