Zakończono remont Dzierżona

Added: 18.10.2010 / Section:

W poniedziałek, 18 października, o godz. 12.00 otwarto dla ruchu drogowego 200-metrowy fragment ul. Dzierżona, na odcinku od ul. Kilińskiego do ul. Toruńskiej.

Zakończono w ten sposób kompleksowy remont 800-metrowej drogi łączącej ul. Żwirki i Wigury z ul. Toruńską. Prace trwały 3,5 miesiąca. W pierwszej kolejności (od lipca do września) zmodernizowano odcinek od ul. Żwirki i Wigury do ul. Kilińskiego. Wykonawcą obu zadań było Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów w Gliwicach. Droga zyskała nową jezdnię i chodniki. Przy okazji wymieniono 800-metrowy wodociąg w obrębie ul. Dzierżona (roboty w tym zakresie prowadzono pod nadzorem Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Gliwicach). Przedsięwzięcie zostało sfinansowane w całości ze środków budżetu miejskiego. – Koszt pierwszego etapu robót (od ul. Żwirki i Wigury do ul. Kilińskiego) wyniósł ok. 1,2 mln zł brutto, a drugiego etapu (od ul. Kilińskiego do ul. Toruńskiej) – ok. 0,5 mln zł brutto – informuje Andrzej Nowak z Zarządu Dróg Miejskich. (luz)
Informacje: Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów w Gliwicach, tel. 32/270-40-00
 

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking