Wolontariusze, przybywajcie!

Added: 18.10.2010 / Section:

Już po raz dziesiąty rusza rekrutacja wolontariuszy SZLACHETNEJ PACZKI – wyjątkowych osób, których wrażliwość na ludzkie nieszczęście, a także wytrwałość i odpowiedzialność pozwolą zmieniać rzeczywistość najbardziej potrzebujących rodzin w całej Polsce, w tym na Śląsku.

I ty możesz pomagać i być dla kogoś bohaterem! – nawołują pomysłodawcy przedsięwzięcia. – Przyłącz się do nas, wysyłając e-maila do wojewódzkiego koordynatora SZLACHETNEJ PACZKI na Śląsku: slaskie@wiosna.org.pl. W e-mailu zatytułowanym WOLONTARIUSZ podaj nazwę dzielnicy lub miejscowości, gdzie chciałbyś włączyć się w akcję.
Przypomnijmy, że SZLACHETNA PACZKA to ogólnopolski program wsparcia rodzin żyjących poniżej progu ubóstwa. To również próba przeciwdziałania prawdziwej, niezawinionej biedzie, zwłaszcza tej ukrytej. Ideą akcji jest skuteczna, konkretna pomoc, która wiąże się z wcześniejszym rozpoznaniem potrzeb wybranych osób. Wolontariusze SzP współpracują z liderem rejonu, docierając do potrzebujących rodzin, badając ich sytuację i diagnozując potrzeby. Zgromadzone informacje przekazują do anonimowej internetowej bazy rodzin, skąd darczyńcy wybierają rodzinę, dla której przygotują PACZKĘ. W ubiegłym roku w województwie śląskim konkretna pomoc o wartości pół miliona złotych dotarła do 740 rodzin, a organizowało ją 450 wolontariuszy i 18 liderów. (kik)

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking