Sięgnij po pióro!

Added: 14.10.2010 / Section:

Fundacja POLSKA PRZEDSIĘBIORCZA organizuje VIII Ogólnopolski Konkurs Ładnego Pisania w ramach Kampanii Pisania Piórem.

Celem przedsięwzięcia jest zachęcenie młodych osób do odręcznego pisania oraz przestrzegania zasad poprawności gramatycznej i ortograficznej. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach wiekowych (uczniowie klas IV – VI szkół podstawowych oraz gimnazjaliści). Uczestnicy współzawodnictwa muszą dostarczyć na adres fundacji (ul. Piękna 68, kod pocztowy 00-672 Warszawa) swoje autorskie wypracowania. Do wyboru mają 3 tematy. Ze szczegółowym regulaminem rywalizacji można zapoznać się na stronach internetowych www.ladnepisanie.pl lub www.pisaniepiorem.pl.
Zwycięzcy w obu kategoriach wiekowych otrzymają m.in. stypendia na okres 10 miesięcy po 500 zł miesięcznie, a także tytuły „Najładniej piszących uczniów 2010”. Każdy z wyróżnionych uczestników rywalizacji otrzyma wieczne pióro marki „Parker” (firma ta jest współorganizatorem konkursu). Prace należy nadesłać w nieprzekraczalnym terminie do 31 października. Honorowy patronat nad konkursem sprawują Ministerstwo Edukacji Narodowej i Związek Nauczycielstwa Polskiego. (luz)
 

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking