Co z tą Polską?

Added: 13.10.2010 / Section:

Skupi się na sprawach ważnych dla Polski i Polaków – m.in. kwestiach funkcjonowania wsi, gospodarki, polityki zagranicznej i samorządu terytorialnego. Będzie się starało przekuwać język propozycji na konkretne ustawy.

Takie ma być FORUM DEBATY PUBLICZNEJ, zainaugurowane 7 października w pałacu prezydenckim w Warszawie. W gronie ekspertów zaproszonych na spotkanie przez Bronisława Komorowskiego znalazł się także prezydent Gliwic.
Forum Debaty Publicznej ma być areną dyskusji o modernizacji Polski, miejscem spotkań ekspertów, zarówno teoretyków, jak i praktyków, w którym będą oni mogli wspólnie wypracować propozycje konkretnych zmian legislacyjnych w wybranych dziedzinach życia publicznego. Propozycje te będą następnie wysyłane do parlamentu w ramach prezydenckiej inicjatywy legislacyjnej – wyjaśnia na stronie www.prezydent.pl organizator FDP Olgierd Dziekoński (nowo powołany sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta).
Pierwsze posiedzenie Forum Debaty Publicznej nieprzypadkowo zostało poświęcone sprawom samorządu terytorialnego. – Chcemy w ten sposób dać czytelny sygnał, gdzie lokujemy nasze nadzieje. A lokujemy je właśnie w trwającym procesie decentralizowania państwa polskiego, zarządzania państwem polskim. To oznacza cały szereg ważnych elementów, związanych z większą obywatelskością społeczeństwa, lepszym gospodarzeniem, rozwiązywaniem spraw lokalnych – podkreślał prezydent RP podczas bezpośredniej transmisji online. – Wyobrażam sobie, że będą sprawy, które będą różniły poszczególne sektory opinii publicznej, poszczególne siły polityczne, ale właśnie tutaj, poprzez Forum Debaty Publicznej, będziemy starali się znajdować choćby minimum tego, co może być przedmiotem wspólnej troski, wspólnego działania i wspólnego poglądu – stwierdził, otwierając pierwsze historyczne obrady zespołu do spraw projektów legislacyjnych dotyczących samorządu terytorialnego w Polsce.
Postulaty zmian w polskim prawie były wielokrotnie zgłaszane przez środowisko samorządowców. Nie wszystkie doczekały się uwagi rządzących. Z tego względu deklaracja prezydenta Bronisława Komorowskiego, dotycząca firmowania projektów nowelizacji ustaw, jest bardzo obiecująca. Chętnie uczestniczę w każdym działaniu, które może poprawić funkcjonowanie państwa – a już szczególnie w inicjatywie podjętej przez prezydenta RP – skomentował po przyjeździe do Gliwic Zygmunt Frankiewicz.
Warto dodać, że posiedzenie FDP poprzedziła uroczystość mianowania na doradców prezydenckich profesorów: Michała Kuleszy i Jerzego Regulskiego (współtwórców reform samorządowych), prof. Pawła Swianiewicza (geografa z Uniwersytetu Warszaw¬skiego ) oraz dr. Jarosława Nenemana (byłego wiceministra finansów). (kik)
 

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking