Zamkną przejazdy

Added: 23.09.2010 / Section:

Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych w Krakowie informuje kierowców, że 27 września zostanie zamknięty przejazd kolejowy w ciągu ul. Staromiejskiej w gliwickiej dzielnicy Łabędy.

Będzie on niedostępny w godzinach od 8.00 do 20.00. Natomiast 28 września (w tych samych godzinach) będzie zamknięty przejazd w ciągu ul. Nałkowskiej. W wyznaczonych miejscach będą obowiązywały objazdy. PRK w Krakowie przeprasza kierowców za zaistniałe utrudnienia i prosi o przestrzeganie znaków drogowych.

W maju PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ogłosiły przetarg na zaprojektowanie i wykonanie przebudowy infrastruktury kolejowej na odcinku Gliwice Łabędy – Pyskowice w ramach zadania inwestycyjnego „Rewitalizacja linii nr 132 Gliwice Łabędy – Strzelce Opolskie – Opole Groszowice”. Prowadzone roboty obejmą: przebudowę nawierzchni torowej, podtorza, odwodnienia i obiektów inżynieryjnych. Zmodernizowane zostaną m.in. dwa przejazdy kolejowe w ciągu łabędzkich ulic (z dobudową chodników), dwa przejścia dla pieszych w poziomie szyn oraz dwie wiaty na przystanku w Gliwicach Kuźnicy, a także sieć trakcyjna, urządzenia elektroenergetyki nietrakcyjnej, sterowania ruchem, sieć i urządzenia teletechniczne.
 
Zadanie jest finansowane z budżetu państwa i będzie kosztowało prawie 30 mln zł. Realizację przedsięwzięcia powierzono czeskiej firmie OHL ŽS a.s. z siedzibą w Brnie. Roboty powinny się zakończyć 30 listopada. Jak przekonuje PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. prowadzone modernizacje bezpośrednio przyczynią się do zwiększenia komfortu jazdy dla pasażerów, polepszenia bezpieczeństwa ruchu pociągów oraz skrócenia czasu podróży. (bom)

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking