Napisali o Gliwicach

Added: 09.09.2010 / Section:

Rozstrzygnięto szóstą edycję konkursu na najlepszą pracę dyplomową (licencjacką lub magisterską) bądź doktorską, dotyczącą Gliwic.

Zgłoszono 11 prac obronionych w latach 2008 – 2010, w tym jedną licencjacką, 9 magisterskich i jedną doktorską. Oceniała je 7-osobowa komisja konkursowa pod przewodnictwem zastępcy prezydenta miasta (zasiadali w niej m.in. przedstawiciele Politechniki Śląskiej oraz Gliwickiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości). Nadesłane prace uznano w większości za ciekawe, podkreślając, że nadają się do wykorzystania w celach edukacyjnych i promocyjnych.

Wyróżniono czworo autorów: Roberta Jędrzejczaka, absolwenta Uniwersytetu Śląskiego (za pracę magisterską dotyczącą „inteligentnego systemu sterowania transportem miejskim”), Mariolę Kobus, absolwentkę Akademii Ekonomicznej w Katowicach (za pracę magisterską na temat kreowania centrów miast na przykładzie Gliwic), Małgorzatę Rawecką, absolwentkę Uniwersytetu Opolskiego (za pracę magisterską dokumentującą działalność gliwickich fotografików) oraz Adama Bednarskiego, pracownika naukowo-dydaktycznego Politechniki Śląskiej (za pracę doktorską na temat działalności architekta i budowniczego, Karla Schabika, który pracował i tworzył w Gliwicach w latach 1919 – 1939). Przyznano im nagrody pieniężne w łącznej wysokości 15 tys. zł. (luz)

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych  Benchmarking