Powszechny spis rolny

Added: 30.08.2010 / Section:
W dniach od 1 września do 31 października na terenie całego kraju zostanie przeprowadzony Powszechny Spis Rolny. To największe ogólnopolskie badanie statystyczne rolnictwa. Obejmie ponad 1,85 mln gospodarstw rolnych.
Przedsięwzięcie realizuje Główny Urząd Statystyczny przy pomocy Centralnego Biura Spisowego działającego w GUS. Lokalne prace spisowe prowadzą wojewódzkie i gminne biura spisowe. Po raz pierwszy w spisie zostaną wykorzystane wyłącznie elektroniczne formularze.
Możliwe są trzy metody spisu: samospis internetowy (od 1 września do 17 października na stronach internetowych www.stat.gov.pl lub www.spis.gov.pl), wywiad telefoniczny oraz wywiad bezpośredni, który przeprowadzą rachmistrzowie spisowi (od 8 września do 31 października). Rachmistrz zaopatrzony w odpowiedni identyfikator jest osobą przeszkoloną w zakresie przeprowadzania spisu i będzie wprowadzać informacje do przenośnego urządzenia elektronicznego.
Użytkownicy gospodarstw rolnych są zobowiązani do udzielania odpowiedzi: ścisłych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą. Wszystkie zbierane dane są poufne i podlegają szczególnej ochronie. W sprawie pytań i wątpliwości dotyczących spisu można kontaktować się: z najbliższym Gminnym (Urząd Miejski, pok. 247, II piętro, tel. 23/238-55-10, lider gminny – Jan Łęgowik) lub Wojewódzkim Biurem Spisowym (Urząd Statystyczny), z Call Center (pod numerami 800-800-800 – bezpłatna infolinia dostępna z telefonów stacjonarnych oraz 22/444-47-77 – dla połączeń z telefonów komórkowych, płatna wg. cennika operatora), za pośrednictwem poczty elektronicznej (spis@stat.gov.pl) lub poprzez stronę internetową www.stat.gov.pl (działe „Pytania do GUS”). (bom)

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking