Blisko, coraz bliżej

Added: 17.08.2010 / Section:

Jeszcze w tym roku gliwicki samorząd może pozyskać pieniądze na dofinansowanie budowy hali widowiskowo-sportowej PODIUM ze środków unijnych.

Urząd Marszałkowski pozytywnie ocenił właśnie – po ponad roku – gliwicki projekt i tym samym zakończył ocenę formalną. To jednak nie koniec całej procedury.

Teraz nasz projekt zostanie poddany – jeszcze w Polsce – niezbędnej ocenie merytorycznej, prowadzonej przez ekspertów zewnętrznych. Aby nie tracić czasu, przygotowujemy już dwa egzemplarze wniosków do Komisji Europejskiej – w języku polskim i angielskim. Potem jeden z tych dokumentów musi jeszcze zaakceptować zarząd województwa śląskiego. Cała dokumentacja może trafić do instytucji unijnej jesienią. Jeżeli w Brukseli sprawa zostanie rozpatrzona pozytywnie i bez zbędnej zwłoki, to miasto Gliwice ma szansę podpisać umowę na dofinansowanie ze środków UE jeszcze w tym roku – przewiduje Katarzyna Kobierska, naczelnik Biura Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego.
Hala widowiskowo-sportowa PODIUM dla 15 tysięcy widzów ma stanąć w miejscu dawnego stadionu XX-lecia. Mogą tam być organizowane wielkie widowiska oraz zawody sportowe w różnych dyscyplinach – nawet o randze mistrzostw Europy i świata. Koszt całego przedsięwzięcia opiewa na prawie 365 mln zł, z tego około 140 mln zł gliwicki samorząd chce pozyskać ze środków unijnych. (al)

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking