Seniorzy

Gliwicki Senior 60+ i 75+

To program zniżek skierowany do osób, które ukończyły 60 lat i mieszkają na terenie Gliwic

Osoby w wieku 60+ zamieszkałe na terenie Gliwic mogą korzystać ze zniżek na terenie poniższych obiektów:

Potwierdzeniem uprawnień do korzystania z ulg jest Karta Seniora, która jest ważna z innym dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość osoby uprawnionej. Karta Seniora wydawana jest na wniosek osoby zainteresowanej. Szczegółowe informacje znajdują się w karcie informacyjnej pod adresem: bip.gliwice.eu/karta-seniora.

Partnerzy programu

Serdecznie zapraszamy do udziału w Programie „Gliwicki senior 60+ i 75+” podmioty prowadzące działalność gospodarczą oraz inne podmioty prywatne.

Dodatkowe informacje są udzielane przez: Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych tel.: 32  238 54 33, fax. 32  239 12 31 e-mail: zd@um.gliwice.pl.

Do pobrania:

„Złota rączka dla seniora”

Jesteś osobą starszą, mieszkasz w Gliwicach i „walczysz” z cieknącym kranem, zatkanym odpływem czy nieszczelną rurą? Pomocą w usunięciu tych i podobnych usterek służy „Złota rączka dla seniora”. W domowych naprawach pomoże fachowiec „na telefon”.

Z usług mogą korzystać seniorzy mieszkający na terenie Gliwic, którzy ukończyli 60 lat. Chodzi w szczególności o osoby samotne, chore, które nie potrafią sobie poradzić z domowymi naprawami i nie mogą liczyć na wsparcie bliskich osób.

Usterki można zgłaszać telefonicznie w firmie POG-Tech (tel.: 32/270-55-00), od poniedziałku do piątku między godz. 8.00 a 16.00.

Każdy gliwiczanin po ukończeniu 60 roku życia może skorzystać z usług złotej rączki dwa razy w roku. Fachowiec służy pomocą m.in. w naprawieniu spłuczki czy wymianie żarówki. Może także zamocować żyrandol albo lustro, wymienić zepsute gniazdko elektryczne albo wyregulować nieszczelne okna i drzwi. Usługi w ramach projektu są bezpłatne, ale koszt wykorzystanych do naprawy materiałów przekraczający 30 zł pokrywa senior.

Pomoc złotej rączki dotyczy drobnych czynności naprawczych i remontowych – usług, których wykonanie nie przekracza dwóch godzin i które nie wymagają natychmiastowej interwencji (termin przyjazdu ustalany jest podczas telefonicznego zgłoszenia i zależy między innymi od liczby zgłoszeń od innych seniorów). Projekt „Złota rączka dla seniora” nie obejmuje remontów (malowania ścian, kafelkowania), prac budowlanych ani składania mebli.

Naprawy będą świadczone z zachowaniem obowiązującego reżimu sanitarnego.

„Złota rączka dla seniora” jest odpowiedzią na potrzeby zgłaszane przez środowiska senioralne –  Radę Seniorów Miasta Gliwice, kluby seniora i osoby indywidualne. Zadanie zostało także wpisane do Strategii Polityki Senioralnej Miasta Gliwice na lata 2021–2025.