Wakacyjne remonty

Added: 12.08.2010 / Section:
III LO ul. Gierymskiego I

fot .A.Ziaja

Trwają wakacyjne remonty gliwickich szkół i przedszkoli. Mają one – jak co roku – dwojaki charakter.

W niektórych placówkach są to wyłącznie prace termomodernizacyjne (ocieplanie obiektów), a w wielu innych – typowe roboty renowacyjne i odświeżające. Przedsięwzięcia są finansowane z budżetu miejskiego. Łączny koszt renowacji 52 obiektów wyniesie ponad 5,1 mln zł (bez uwzględniania nakładów na termomodernizację budynków).

Tradycyjne remonty budynków oświatowych objęły w tym roku 15 przedszkoli, 10 szkół podstawowych, 3 gimnazja, 21 szkół ponadgimnazjalnych oraz 3 inne placówki (Młodzieżowy Dom Kultury, Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii, Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną). Dyrektorzy poszczególnych placówek mają pełną samodzielność organizacyjną w tej materii. Takie reguły obowiązują w Gliwicach od dwóch lat – dyrektorzy szkół (przedszkoli) rozstrzygają we własnym zakresie przetargi na wykonanie robót remontowych, a potem czuwają nad ich prawidłowym przebiegiem.
 Prace w większości obiektów objętych remontami powinny się skończyć przed pierwszym dzwonkiem szkolnym. W niektórych przypadkach roboty będą natomiast kontynuowane we wrześniu, ale w taki sposób, że nie będzie to kolidować z zajęciami lekcyjnymi. Więcej – w tekście „Zdążą przed pierwszym dzwonkiem?”, opublikowanym na łamach MSI (numer 32 z 12 sierpnia 2010 roku, dostępny w wersji elektronicznej na stronie www.gliwice.eu w zakładce „dla mieszkańców”). (luz)

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych  Benchmarking