"Nowe" lotnisko

Added: 11.08.2010 / Section:
lotnisko

arch. MSI

Konsorcjum firm KANCELARIA PRAWNA AD NOTAM z Wrocławia oraz Intelligent Aviation z Białego-stoku zwyciężyło w przetargu na opracowanie ekspertyzy dotyczącej rozwoju lotniska w Gliwicach, realizowanej w ramach europejskiego projektu Via Regia Plus – zawiadamia Biuro Rozwoju Miasta UM.

Firmy uzyskały najwyższą liczbę punktów w postępowaniu przetargowym, przedstawiając naj­korzystniejszą ofertę: 97600 zł za realizację zadania.

– Do lipcowego przetargu stanęły cztery firmy, reprezentujące Wrocław i Białystok (konsorcjum), Gliwice, Poznań oraz Londyn. Decydującym kryterium przy ocenie ofert była – zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych – najniższa cena za wykonanie usługi – wyjaśnia Anna Włodarczak, przewodnicząca komisji przetargowej. Podpisanie umowy z wykonawcą zaplanowano na trzeci tydzień sierpnia. Zwycięskie konsorcjum będzie miało następnie 6 tygodni na opracowanie ekspertyzy obejmującej kwestie natury prawnej i ekonomicznej, powiązane z planowaną rozbudową lotniska w Gliwicach. – Dokument ten powinien określać warunki, jakie muszą zostać spełnione, żeby nasze lotnisko miało status lotniska użytku publicznego (z uwzględnieniem założeń wynikających z Koncepcji rozbudowy lotniska w Gliwicach z grudnia 2008 r.). Warunki te dotyczą m.in. kwestii bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej, wymogów Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Ekspertyza pozwoli poza tym określić koszty przebudowy lotniska – podkreśla Anna Włodarczak. Opracowanie realizowane jest w ramach projektu „Via Regia Plus – współpraca regionalna wzdłuż III Paneuropejskiego Korytarza Transportowego” i będzie w 85% do­finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
W przyszłości w Gliwicach mogłoby powstać niewielkie lotnisko z ponadkilometrowym pasem startowym, obsługujące mały ruch lotniczy – biznesowy i turystyczny. Realizacja inwestycji może zostać dofinansowana z budżetu województwa śląskiego, które w najbliższych pięciu latach zamierza przeznaczyć łącznie 25 mln zł na inwestycje w zakresie wspierania rozwoju lotnisk lokalnych. – Otwarcie lotniska w Gliwicach dla ruchu biznesowego i turystycznego z pewnością przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności miasta i stanowić będzie uzupełnienie dla Międzynarodowego Portu Lotniczego w Pyrzowicach, a razem z nim będzie ważnym elementem systemu transportowego województwa śląskiego. Znacząco ułatwi też połączenie małymi samolotami z miastami i regionami Europy (w celach gospodarczych i turystycznych) – uważa Katarzyna Kobierska, naczelnik Biura Rozwoju Miasta UM. (kik)  

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking