Content type: News

JESSICA to inicjatywa finansowa opracowana przez Komisję Europejską i Europejski Bank Inwestycyjny we współpracy z Bankiem Rozwoju Rady Europy.

Content type: News

Właściciele prywatnych kamienic wzniesionych przed 1945 rokiem, w których wykonano remont elewacji lub dachu, mogą zostać zwolnieni z podatku od nieruchomości.

Content type: News

Właściciele prywatnych kamienic wzniesionych przed 1945 rokiem, w których wykonano remont elewacji lub dachu, mogą zostać zwolnieni z podatku od nieruchomości.

Content type: News

Górnośląska Agencja Przekształceń Przedsiębiorstw (GAPP) informuje, że trwa rządowy program pomocy dla przedsiębiorców poszkodowanych w ubiegłorocznej powodzi.

Content type: News

Przejazd autostradową obwodnicą Gliwic (obejmującą fragmenty autostrad A1 i A4) będzie w ruchu lokalnym bezpłatny – tak wynika z projektu ministerialnego rozporządzenia.

Content type: News

„Strategia zintegrowanego i zrównoważonego rozwoju miasta Gliwice do roku 2022” to zaktualizowana wersja dokumentu, który po raz pierwszy spisano przed 9 laty.

Content type: News

W piątek, 14 stycznia, prezydent Zygmunt Frankiewicz po raz siódmy wręczył statuetkę „Gliwickiego Lwa”.

Content type: News

JESSICA to inicjatywa finansowa opracowana przez Komisję Europejską i Europejski Bank Inwestycyjny we współpracy z Bankiem Rozwoju Rady Europy.

Content type: News

Wydział Podatków i Opłat Urzędu Miejskiego w Gliwicach przypomina osobom płacącym podatek od środków transportu, że termin składania deklaracji z tego tytułu na 2011 rok oraz uiszczania wpłat pierwszej raty podatku mija 15 lutego.

Content type: News

JESSICA to inicjatywa finansowa opracowana przez Komisję Europejską i Europejski Bank Inwestycyjny we współpracy z Bankiem Rozwoju Rady Europy.