Content type: News

Umorzenie części czynszów za miejskie lokale i nieruchomości, ulgi w zapłacie podatków lokalnych oraz o 70% mniejsza opłata za zajęcie pasa drogowego na tzw. „ogródki” – Gliwicki pakiet pomocy dla przedsiębiorców wchodzi w życie. W Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego opublikowane zostały podjęte przez gliwickich radnych uchwały, na mocy których przedsiębiorcy poszkodowani przez rządowe ograniczenia związane z epidemią mogą uzyskać od miasta różnego rodzaju ulgi w kosztach prowadzenia działalności.

Content type: News

Ograniczenia wprowadzone przez rząd w ramach walki z epidemią spowodowały, że wielu gliwickich przedsiębiorców znalazło się w trudnej sytuacji. Aby pomóc im w tej trudnej sytuacji oraz dla ochrony miejsc pracy, miasto wprowadza ulgi w zakresie czynszów należnych za miejskie lokale i nieruchomości oraz podatku od nieruchomości.

Content type: News

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi pracuje nad uruchomieniem aplikacji, która ułatwi m.in. rolnikom sprzedaż bezpośrednią produktów. W związku z tym Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gliwicach prosi o wyrażenie zgody na przekazanie MRiR zgromadzonych przez Inspekcję Weterynaryjną danych osobowych.

Content type: News

Dyrekcja Regionalnych Lasów Państwowych w Katowicach informuje o podjęciu decyzji w sprawie przeprowadzenia zabiegów ograniczających liczebności populacji szkodliwych owadów, zagrażających trwałości lasów, przy użyciu środka ochrony roślin.  

Content type: News

W ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej przedsiębiorcy, w tym samozatrudnieni, organizacje pozarządowe, spółdzielnie i stowarzyszenia mogą ubiegać się o wsparcie w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gliwicach. Ile można zyskać?

Content type: News

Informacje o wszystkich narzędziach, jakie oferuje Tarcza i sposobach wnioskowania o pomoc można znaleźć w uruchomionym z początkiem kwietnia specjalnym serwisie internetowym. 2 kwietnia ruszy także infolinia dla przedsiębiorców.

Content type: News

Do 31 marca trwa nabór zgłoszeń do XVI edycji konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”, organizowanego przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Content type: News

Od 15 do 31 stycznia zaplanowano ankietę koniunktury w gospodarstwie rolnym. Obowiązkowe badanie jest przeprowadzane na terenie całego kraju.

Content type: News

9 listopada w Technoparku Gliwice odbędzie się czwarta edycja Start IT Up, projektu skierowanego do pasjonatów, start up'ów i osób posiadających pomysł na własną działalność.

Content type: News

Jakub Fochtman, student Politechniki Śląskiej zwyciężył w konkursie Renault. W nagrodę odwiedzi Dyrekcję Designu Renault w Paryżu.