Uwaga! Roboty budowlane!

Added: 17.11.2016 / Section:

Trwają roboty budowlane na liniach kolejowych przy użyciu materiałów wybuchowych. PKP PLK SA, zleceniodawca robót, przewiduje, że prace zakończą się 22 listopada.

Roboty polegają na wyburzeniu fundamentów prefabrykowanych słupów trakcyjnych i odciągów przy torze nr 3 i 4 na linii kolejowej nr 168 Gliwice – Gliwice Łabędy oraz przy torze nr 2 na linii kolejowej nr 137 na szlaku Gliwice Łabędy – Szobiszowice.

Prace są częścią rewitalizacji toru nr 4 linii kolejowej nr 168 Gliwice – Gliwice Łabędy, która obejmuje m.in. wymiany dwóch rozjazdów.

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking