GBO 2023. Za nami nabór wniosków

Added: 21.04.2022 / Section:
Grafika z napisem Gliwicki Budżet Obywatelski

Trwa 10. edycja Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego. Zakończył się nabór wniosków. Tym razem mieszkańcy zgłosili 243 propozycje zadań, a ich wykaz jest już dostępny w internecie.   

Procedurę Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego koordynuje Centrum 3.0 – Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych. W tym roku po raz pierwszy mieszkańcy mogli złożyć wnioski za pomocą platformy partycypacyjnej „DecydujMy razem”, która wystartowała 1 marca wraz z początkiem naboru projektów do GBO. Dzięki temu zgłaszanie propozycji stało się dużo prostsze, a zdecydowana większość mieszkańców swoje wnioski składała właśnie elektronicznie, za pomocą nowego portalu. Poparcie dla zadań ogólnomiejskich również po raz pierwszy możliwe było poprzez elektroniczny formularz, co znacznie ułatwiło proces składania dokumentów.

Nabór wniosków do GBO trwał od 1 do 21 marca. Gliwiczanie zgłosili łącznie 243 projekty. Wśród nich 13 to zadania ogólnomiejskie, pozostałe to zadania dzielnicowe.

Z analizy wynika, że sporym zainteresowaniem wnioskodawców niezmiennie cieszą się projekty dotyczące terenów rekreacyjnych, zielonych oraz poprawy kondycji fizycznej mieszkańców poprzez zajęcia ruchowe. Wśród zadań dzielnicowych najwięcej, bo aż 173, ma charakter inwestycyjny, czyli związany z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia. Pozostałe 57 wniosków dotyczy tzw. zadań miękkich, integrujących mieszkańców i pozwalających na ciekawe spędzanie czasu wolnego.

Rekordzistami w liczbie złożonych wniosków są: dzielnica Łabędy, której mieszkańcy przygotowali 18 projektów oraz Sośnica z 17 zadaniami. Z kolei 16 wniosków złożono na Sikorniku i Wójtowej Wsi, a po 15 w Bojkowie i na Trynku.

Wykaz wszystkich złożonych wniosków jest dostępny pod adresem decydujmyrazem.gliwice.pl.

Opublikowany wykaz wniosków to lista projektów m.in. z krótkim opisem i nazwą wniosku zaproponowaną przez wnioskodawców, jeszcze przed ich oceną (po ocenie, weryfikacji oraz po etapie odwołań nazwy projektów mogą ulec zmianie lub skróceniu w celu dostosowania ich do objętości wydruków kart informacyjnych i zwiększenia ich czytelności).
Obecnie trwa etap oceny merytorycznej. Wszystkie wnioski są oceniane przez właściwe jednostki miejskie oraz wydziały Urzędu Miejskiego. Na 20 czerwca zaplanowana jest publikacja listy zweryfikowanych wniosków wraz z ich ocenami. Z kolei głosowanie zaplanowano w terminie od 24 sierpnia do 14 września. To wtedy wnioski zweryfikowane pozytywnie zostaną poddane ostatecznej weryfikacji przez mieszkańców.

Wybrane w głosowaniu zadania będą realizowane w 2023 roku. Zaplanowana pula na ich wykonanie wynosi 8 348 000 zł, z czego 1 000 000 zł przeznaczono na projekty ogólnomiejskie.

Harmonogram Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych  Benchmarking