Aktualności | Skorzystaj z dofinansowania dla przedsiębiorców!

Skorzystaj z dofinansowania dla przedsiębiorców!

Skorzystaj z dofinansowania dla przedsiębiorców!

Published: 26.01.2018 / Section: Biznes 

GAPR zaprasza do udziału w projekcie "Dofinansowanie usług rozwojowych dla MŚP z terenów rewitalizowanych z Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego".

Wszyscy mikro i makro przedsiębiorcy z terenów rewitalizowanych z Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego mogą ubiegać się o dofinansowanie do usług rozwojowych dla siebie i swoich pracowników. Sugerowane działania objęte wsparciem finansowym to podnoszenie kwalifikacji przez szkolenia i doradztwo. Kwota dofinansowania może wynieść nawet 100 000,00 zł. W ramach projektu oferowana jest również pomoc w wypełnieniu dokumentów zgłoszeniowych oraz rozliczeniu usług.

Po więcej informacji można zgłaszać się do:
Punktu Obsługi Klienta w Gliwicach
Ul. Bojkowska 37 budynek 4 pok. 122
Infolinia: 534 657 310
e-mail: psf.zit@gapr.pl

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: pfs.gapr.pl

Projekt Dofinansowany jest w ramach działania 8.2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020