Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Miasta Gliwice w dziedzinie kultury i sztuki w 2020 roku (nr 4) mającego na celu zorganizowanie wydarzenia wystawienniczego skierowanego do rodzin w terminie od sierpnia do grudnia 2020 roku

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Miasta Gliwice w dziedzinie kultury i sztuki w 2020 roku (nr 4) mającego na celu zorganizowanie wydarzenia wystawienniczego skierowanego do rodzin w terminie od sierpnia do grudnia 2020 roku

Dodano: 09.12.2020

Zarządzenie nr PM – 2493/2020 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 10 lipca 2020r.

 

Dotyczy

Realizacja zadania publicznego Miasta Gliwice w dziedzinie kultury i sztuki

Rok

2020

Dział

Kultura

Ogłoszenie o konukrsie

Ogłoszenie o konukrsie

Dokumenty do pobrania

Rozstrzygnięcie

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta Gliwice w dziedzinie kultury i sztuki w 2020 roku (nr 4) mającego na celu zorganizowanie wydarzenia wystawienniczego skierowanego do rodzin w terminie od sierpnia do grudnia 2020 roku

Treść zarządzenia Prezydenta Miasta nr PM - 2652/2020 z dnia 14 sierpnia 2020 r.