Content type: Business Card

В южной части города расположен аэродром, занимающий около 50 га территории. Аэродром принадлежит Гливицкому аэроклубу.

Content type: Business Card

Dans la partie sud de la ville se trouve l’aéroport occupant une surface d’environ 50 hectares et appartenant à Aeroklub Gliwicki (l’aéro-club de Gliwice).

Content type: Business Card

Im südlichen Teil der Stadt befindet sich ein Flugplatz mit einer Fläche von etwa 50 ha. Der Eigentümer ist der Aeroklub Gliwicki.

Content type: Business Card

An airport covering about 50 ha is situated in the southern part of the city. The airport is owned by the Gliwice Aeroclub. It is used for leisure (gliding, parachuting, planes, modelling and paragliding units), small aviation operations, and parachute training for airborne military forces.

Content type: Business Card

W południowej części miasta znajduje się lotnisko o powierzchni około 50 ha. Jego właścicielem jest Aeroklub Gliwicki. Służy celom sportowym (dla sekcji: szybowcowej, spadochronowej, samolotowej, modelarskiej i paralotniowej). Można wykupić lot szybowcem albo samolotem, a także zapsiać się na kurs latania albo skoków spadochronowych.