Podatki lokalne

Добавлено: 11.01.2012 / Раздел:

Od nowego roku w Gliwicach zmieniły się stawki lokalnych podatków od nieruchomości dla osób fizycznych i prawnych (w tym za budynki, mieszkania, garaże, grunty). Opłaty wzrosły średnio o 8%. Taką decyzję podjęli miejscy radni na jednej z listopadowych sesji.

Przez ostatnie dwa lata stawki podatkowe w Gliwicach nie zmieniały się. Inne miasta podnosiły je, uwzględniając wskaźniki inflacji podawane przez Ministerstwo Finansów. W czasie, gdy u nas opłaty pozostawały na niezmienionym poziomie, inflacja w kraju wzrosła o 12%. Korekta stawek jest więc mniejsza od tego wskaźnika. Warto też wiedzieć, że w wielu okolicznych miastach opłaty są generalnie większe i czasami sięgają maksymalnej, dopuszczalnej ustawowo kwoty. Dobra sytuacja finansowa Gliwic sprawia, że u nas kształtują się na niższym o kilka procent poziomie – wyjaśnia Tomasz Jasiński, zastępca naczelnika Wydziału Podatków i Opłat Urzędu Miejskiego. Ile dokładnie trzeba płacić? – można to sprawdzić m.in. w „Wirtualnym Biurze Obsługi” na stronie internetowej www.gliwice.eu w dziale „Podatki i opłaty”. (al)

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych  Benchmarking