Jubileuszowe GSN

Добавлено: 10.11.2011 / Раздел:

Wielkimi krokami zbliża się piętnasta edycja GLIWICKICH SPOTKAŃ NAUKOWYCH (GLIWICE SCIENTIFIC MEETINGS, 18 – 19 listopada br.). Mniej obeznanym z tematem przypominamy, że GSN to cykl międzynarodowych, zamkniętych konferencji naukowych, których problematyka dotyczy wykorzystania biologii, genetyki molekularnej i bioinformatyki w badaniach nad rakiem – począwszy od badań podstawowych do zastosowań klinicznych.

Spotkania organizuje rokrocznie Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Badań nad Rakiem we współpracy z gliwickim oddziałem Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie oraz Politechniką Śląską. Inicjatorką GSN i przewodniczącą komitetu organizacyjnego jest prof. Joanna Rzeszowska. Tematyka tegorocznych dysput, prowadzonych w Centrum Edukacyjno-Kongresowym Politechniki Śląskiej i przeznaczonych wyłącznie dla naukowców oraz lekarzy ze Śląska, obejmie kwestie badania mechanizmów tzw. przerzutowania, regulacji ekspresji genów, efektów radioterapii oraz wpływu niskich dawek promieniowania na zdrowie człowieka. W konferencji będą uczestniczyć wykładowcy z czołowych ośrodków europejskich, a także z USA i Kanady. Pojawią się również liderzy organizacji „European Association for Cancer Research”, zasłużonej w zaawansowanych badaniach nad nowotworami.
Szczegółowy program 15. Gliwickich Spotkań Naukowych znajduje się na stronie http://gsn.io.gliwice.pl. Patronat nad konferencją objęli: prof. Bogusław Maciejewski (dyrektor gliwickiego oddziału Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie), prof. Andrzej Karbownik (rektor Politechniki Śląskiej), Bogusław Śmigielski (marszałek województwa śląskiego) oraz prezydent Gliwic Zygmunt Frankiewicz. (kik)


Informacje: dr Jacek Rogoliński, Komitet organizacyjny 15. edycji GSN, tel. 32/278-98-04, e-mail: rogolinski@io.gliwice.pl
 

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking