Wybierz radnego osiedlowego

Добавлено: 13.10.2011 / Раздел:

Rady osiedlowe to najniższy szczebel samorządu.

Za ich pośrednictwem mieszkańcy mają szansę realnie wpływać na to, co dzieje się w najbliższym otoczeniu – w sferze dosłownie rozumianej „małej ojczyzny”. Rady, nazywane oficjalnie jednostkami pomocniczymi miasta, składają się bowiem często ze społeczników, a nie polityków. A zdeterminowany społecznik może zdziałać dużo dobrego na swoim osiedlu.
Gliwice są obecnie podzielone na 21 osiedli o ściśle określonym terenie. Ich przedstawiciele zostaną wyłonieni przez pełnoletnich gliwiczan 20 listopada – na ten dzień Rada Miejska wyznaczyła bowiem termin wyborów do wszystkich rad osiedlowych (Bojków, Brzezinka, Czechowice, Kopernika, Ligota Zabrska, Łabędy, Obrońców Pokoju, Ostropa, Politechnika, Sikornik, Sośnica, Stare Gliwice, Szobiszowice, Śródmieście, Trynek, Wilcze Gardło, Wojska Polskiego, Wójtowa Wieś, Zatorze, Żerniki oraz Żwirki i Wigury). W osiedlach tych (z wyjątkiem Sośnicy) wybranych zostanie 15 członków rady, a w Sośnicy – 21.
Kto może głosować? Kto może startować?
Do urn mogą pójść – jak już wspomniano – pełnoletni mieszkańcy konkretnego osiedla (obywatele Polski i Unii Europejskiej). Przysługuje im bierne i czynne prawo wyborcze, co oznacza, że mają oni możliwość wyboru kandydatów oraz bycia wybranymi przez innych. Osoby zainteresowane udziałem w wyborach, lecz zamieszkujące na terenie osiedla bez stałego meldunku muszą w pierwszej kolejności wpisać się do Stałego Rejestru Wyborców w Wydziale Spraw Obywatelskich UM (pokój nr 218 lub 221 na II piętrze magistratu przy ul. Zwycięstwa 21), w godzinach pracy urzędu.
Warunkiem przeprowadzenia wyborów jest zgłoszenie do Miejskiej Komisji Wyborczej co najmniej 18 kandydatów do każdej z rad osiedlowych z wyjątkiem Sośnicy. W przypadku tego osiedla MKW oczekuje bowiem co najmniej 26 takich osób – przypomina Andrzej Karasiński, sekretarz miasta, a zarazem przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej dla przeprowadzenia wyborów do rad osiedlowych. Kandydaci będą rejestrowani w siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej, w pokoju nr 135 na I piętrze Urzędu Miejskiego. Termin zgłoszeń kandydatów upłynie 21 października o godz. 15.00. Przyszły radny musi mieć pisemne poparcie co najmniej 10 wyborców z terenu osiedla. Kandydat nie może sam sobie udzielić poparcia. Trzy pierwsze osoby podpisane na liście są natomiast uprawnione do zgłaszania kandydata w MKW.
Stosowne formularze zgłoszeniowe są dostępne na stanowisku INFORMACJI w Biurze Obsługi Interesantów UM (hol główny budynku magistratu, na wprost wejścia do budynku). Umieszczono je również na stronie internetowej www.gliwice.eu w zakładce Samorząd/Rady Osiedlowe/Wybory do Rad Osiedlowych. Dodatkowych informacji udziela Biuro Prezydenta Mia¬sta i Rady Miejskiej UM, tel. 32/238-54-27, 32/238-54-28.
Co może osiedlowy radny?
Gliwickie rady osiedlowe odgrywają przede wszystkim rolę opiniotwórczą, społeczną i kulturalną. Ich przedstawiciele są od tego, by w pierwszej kolejności reagować na codzienne problemy mieszkańców danego osiedla. Mogą zatem przedstawiać władzom samorządowym swoje stanowisko w sprawach dotyczących m.in. organizacji ruchu na osiedlu, lokalizacji obiektów usługowych, placów zabaw czy miejsc parkingowych, projektu planu zagospodarowania przestrzennego, planowanych i realizowanych przez miasto inwestycji, remontów dróg, usytuowania przystanków, zmian w sieci szkół i przedszkoli. Poza tym rady osiedlowe organizują okolicznościowe festyny i starają się integrować mieszkańców.
Chcemy, żeby jak najwięcej osób dowiedziało się o możliwości wyłonienia reprezentantów swojego osiedla. Na łamach „Miejskiego Serwisu Informacyjnego” (sekcja ogłoszeń) systematycznie przypominamy o naborze kandydatów na osiedlowych radnych. Materiały można również znaleźć na stronie internetowej Urzędu Miejskiego – podkreśla Andrzej Karasiński.
W najświeższym numerze „Miejskiego Serwisu Informacyjnego – Gliwice” (MSI 41/2011 z 13 października), dostępnym również w wersji elektronicznej na stronie internetowej www.gliwice.eu w dziale „Dla mieszkańców”, można znaleźć ordynację wyborczą do rad osiedlowych, mapę poglądową i wykaz ulic wchodzących w skład 21 gliwickich osiedli. (kik)

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking