Rozmawiali o szkołach

Добавлено: 11.10.2011 / Раздел:

Czwartek, 29 września, upłynął w Gliwicach pod znakiem rozmów o edukacji.

Odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli przedstawiciele dyrekcji gliwickich placówek oświatowych, reprezentanci redakcji Wolters Kluwer Polska (wydawca miesięcznika kierowniczej kadry oświatowej „Dyrektor Szkoły” oraz poradnika dyrektora przedszkola „Przed Szkołą”), a także władze Gliwic. Uczestnicy wymieniali poglądy na temat stosowania nowatorskich rozwiązań organizacyjnych w szkolnictwie, współpracy placówek oświatowych, pozyskiwania środków finansowych na rozwój edukacji, a także na temat kształcenia i przygotowywania zawodowego przyszłych absolwentów zgodnie z potrzebami rynku pracy. Dyrektorzy szkół i przedszkoli zwrócili również uwagę na osiągnięcia edukacyjne gliwickich uczniów, wysoki poziom zdawalności matur, współpracę z uczelniami wyższymi oraz udział placówek i ich podopiecznych w edukacyjnych projektach unijnych. Dyskusje uświetniły występy artystyczne przedszkolaków. Spotkanie zorganizowała dyrektorka Przedszkola Miejskiego nr 25 w Gliwicach Renata Kluska. (as)

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking