Marka GCOP

Обновлено: 15.09.2011 / Раздел: / pdf

Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych otrzymało nagrodę w tegorocznym konkursie promocji województwa śląskiego MARKA – ŚLĄSKIE.

W kategorii, w której startowało (organizacje pozarządowe) brano pod uwagę: znaczenie działań organizacji dla społeczności lokalnej, wpływ na rozwój i konkurencyjność regionu, działania promujące społeczne zaangażowanie i wolontariat, stosowanie sposobów działania nie budzących wątpliwości etycznych oraz umiejętność pozyskiwania środków finansowych i pozafinansowych.
Kandydatów do nagród MARKA – ŚLĄSKIE mogły zgłaszać jednostki samorządu terytorialnego, samorządy zawodowe, gospodarcze, wyższe uczelnie, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe pożytku publicznego, fundacje oraz redakcje prasy, radia i telewizji. Rywalizacja toczyła się w siedmiu kategoriach: gospodarka, nauka i kultura, sport, turystyka i rekreacja, produkt, usługa, zdrowie, organizacje pozarządowe, dziedzictwo kulturowe regionu. Kapituła konkursu, obradująca pod przewodnictwem marszałka województwa śląskiego i złożona z przedstawicieli Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach, gazety Polska The Times – Dziennik Zachodni, TVP Katowice, Polskiego Radia Katowice, Politechniki Śląskiej, Uniwersytetu Śląskiego, Akademii Sztuk Pięknych, Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach, a także Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu, wręczała nagrody w pierwszy weekend września. – Cieszę się, że działalność GCOP na rzecz organizacji pozarządowych i społeczności lokalnej została doceniona – nie ukrywał satysfakcji podczas gali uświetniającej wręczenie nagród Andrzej Gillner, szef GCOP.
MARKA – ŚLĄSKIE to honorowe wyróżnienie, którego idea zrodziła się w 2006 r. Zamiarem pomysłodawców jest, aby wzmocniło podejmowane do tej pory działania na rzecz promocji województwa śląskiego i skupiło się nie tylko na jego atutach przemysłowych i gospodarczych, ale także na zjawiskach społecznych, naukowych, kulturalnych czy sportowych. Ma zatem promować jakość, solidność ludzi, firm i instytucji działających na Górnym Śląsku, a także pokazywać różnorodność zmian dokonujących się w regionie (w wymiarze ogólnopolskim i zagranicznym). (kik)
 

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking