Uwaga, sposób na sukces

Добавлено: 15.09.2011 / Раздел:

Pod taką właśnie nazwą kryje się projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w którym uczestniczy Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 10 w Gliwicach.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości nauczania i uczenia się dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, poprzez opracowanie i wdrożenie innowacyjnego programu nauczania opartego na metodzie Tomatisa.
Założeniem programu jest wszechstronny rozwój uczniów. Kładzie się nacisk m.in. na kwestie komunikacji w języku ojczystym oraz w językach obcych, nabywanie kompetencji matematycznych, naukowo-technicznych i informatycznych. Równie ważna jest tzw. ekspresja kulturalna, wychodzenie z inicjatywami, przedsiębiorczość oraz rozwijanie kompetencji społecznych i obywatelskich. Projekt jest przeznaczony dla uczniów klas I – III szkoły podstawowej, mających zaburzenia tzw. integracji sensorycznej (trudności w uczeniu się, mózgowe porażenie dziecięce, autyzm, zespół Downa), posiadających zaburzenia mowy (zaburzenia rozwoju mowy i języka, dyslalia, jąkanie) oraz dzieci z niepełnosprawnością intelektualną.
Przedsięwzięcie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Opiekę nad jego realizacją sprawuje Polski Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu oraz Young Digital Planet S.A. (as)
Informacje: Young Digital Planet, tel. 55/524-83-51
 

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking