Zmień piec, otrzymasz dotację

Добавлено: 14.09.2011 / Раздел:

Użytkownicy pieców węglowych mogą wymienić źródło ogrzewania, otrzymując wsparcie finansowe ze strony miasta.

Od początku września obowiązuje regulamin dotacji celowych do zmiany tradycyjnych systemów grzewczych na proekologiczne.
Dzięki zmianie ustawy Prawo Ochrony Środowiska, gminy uzyskały możliwość udzielania tego typu dotacji i ustalania zasad ich przyznawania. Nowy regulamin uchwaliła na czerwcowej sesji gliwicka Rada Miejska. Z dotacji celowych mogą skorzystać osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, wspólnoty mieszkaniowe oraz osoby prawne niedziałające w celu osiągnięcia zysku. Mieszkańcy, którzy zmienią system grzewczy mogą składać wnioski o dotację do końca następnego roku po zakończeniu inwestycji. Do dotacji kwalifikowane są wyłącznie przedsięwzięcia wykonane i odebrane po wejściu w życie uchwały tj. od 31 sierpnia 2011 r.
Więcej informacji na ten temat można znaleźć w tygodniku „Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice” nr 36/2011 z 8 września 2011 roku (dostępny w wersji elektronicznej na stronie internetowej www.gliwice.eu w dziale „Dla mieszkańców”). (bom)
Informacje: Wydział Środowiska UM, tel. 32/239-12-36
 

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking